Voorwaardes

OMVANG EN WIJZIGING VAN DIE OOREENKOMS

U stem in tot die terme en voorwaardes soos uiteengesit in die Ooreenkoms met betrekking tot u gebruik van die webwerf. Die Ooreenkoms vorm die volledige en enigste ooreenkoms tussen u en Die Sagteware met betrekking tot u gebruik van die webwerf en vervang alle vorige of kontemporêre ooreenkomste, verteenwoordigings, waarborge en/of verstaan met betrekking tot die webwerf. Ons kan van tyd tot tyd die Ooreenkoms wysig na ons uitsluitlike diskresie, sonder spesifieke kennisgewing aan u. Die nuutste Ooreenkoms sal op die webwerf geplaas word, en u behoort die Ooreenkoms voor u gebruik van die webwerf te hersien. Deur voortdurende gebruik van die webwerf en/of dienste, stem u hiermee in om aan al die terme en voorwaardes wat in die Ooreenkoms op daardie tydstip vervat is, te voldoen. Daarom behoort u gereeld hierdie bladsy vir opdaterings en/of veranderinge te kontroleer.

VEREISTES

Die Webwerf en Dienste is slegs beskikbaar vir individue wat wetlik bindende kontrakte kan aangaan volgens toepaslike reg. Die Webwerf en Dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. As jy jonger as agtien (18) is, het jy nie toestemming om die Webwerf en/of Dienste te gebruik en/of toegang te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Vendor Dienste

Deur die toepaslike koopaanvraagvorms te voltooi, kan jy sekere produkte en/of dienste van die webwerf verkry of poog om dit te verkry. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf vertoon word, kan beskrywings bevat wat direk deur die vervaardigers of verspreiders van die derde party verskaf word. Die Sagteware maak nie aanspraak nie en waarborg nie dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is. Jy verstaan en stem daarmee saam dat die Sagteware op geen manier verantwoordelik of aanspreeklik is vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry nie, of vir enige geskil met die verkoper, verspreider of eindverbruikers van die produk nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat die Sagteware nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir enige eis wat verband hou met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word nie.

KOMPETISIES

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promotiewe pryse en ander toekennings aan deur middel van Kompetisies. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verband met die toepaslike Kompetisie registrasie vorm, en deur die amptelike Kompetisie Reëls wat op elke Kompetisie van toepassing is, goed te keur, kan jy vir ‘n kans inteken om die promotiewe pryse wat deur elke Kompetisie aangebied word, te wen. Om in die Kompetisies wat op die webwerf uitgelig word, in te skryf, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem daarmee saam om ware, akkurate, huidige en volledige Kompetisie Registrasie Data te verskaf. TheSoftware het die reg om enige Kompetisie Registrasie Data te verwerp waar vasgestel word, in die enigste en eksklusiewe diskresie van TheSoftware, dat: (i) jy in stryd is met enige gedeelte van die Ooreenkoms; en/of (ii) die Kompetisie Registrasie Data wat jy verskaf het onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan te eniger tyd die Registrasie Data kriteria verander, na sy uitsluitlike diskresie.

LISENSIEVOORWAARDE

As ‘n gebruiker van die webwerf word u ‘n nie-uitsluitende, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie verleen om toegang tot en gebruik van die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal in ooreenstemming met die ooreenkoms. Die sagteware kan hierdie lisensie te eniger tyd om enige rede beëindig. U mag die webwerf en inhoud op een rekenaar vir u eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word of in enige inligtingstoepassingstelsel, elektronies of meganies, geïntegreer word nie. U mag nie die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieer, emuleer, klone, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, dekompjeer, demonter, omgekeerde ingenieurswese of oordra nie. Die sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen word nie. U mag geen toestel, sagteware of prosedure gebruik om die behoorlike werking van die webwerf te onderbreek of te probeer onderbreek nie. U mag geen aksie onderneem wat ‘n onredelike of buitensporige las op TheSoftware se infrastruktuur plaas nie. U reg om die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIENDOMSREGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander sake wat verband hou met die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste word beskerm deur toepaslike outeursregte, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendomsregte nie). Die kopieering, herverdeling, publikasie of verkoop van enige deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur jou is streng verbode. Sistematiese opligting van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur outomatiese middels of enige ander vorm van skraping of data-onttrekking met die doel om ‘n versameling, samestelling, databasis of gids direk of indirek te skep of saam te stel sonder geskrewe toestemming van TheSoftware is verbode. Jy verwerf nie eiendomsregte op enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiaal wat by die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste beskou word nie. Die plasing van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en via die dienste, deur TheSoftware, is nie ‘n afstanddoening van enige reg op sodanige inligting en/of materiaal nie. Die naam en logo van TheSoftware, en alle verbandhoudende grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur die dienste verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike skriftelike toestemming is streng verbode.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Unless expressly authorized by TheSoftware, no one may hyperlink the Website, or portions thereof (including, but not limited to, logotypes, trademarks, branding or copyrighted material), to their website or web venue for any reason. Further, “framing” the Website and/or referencing the Uniform Resource Locator (“URL”) of the Website in any commercial or non-commercial media without the prior, express, written permission of TheSoftware is strictly prohibited. You specifically agree to cooperate with the Website to remove or cease, as applicable, any such content or activity. You hereby acknowledge that you shall be liable for any and all damages associated therewith.

EDITING, DELETING AND MODIFICATION

Ons behou die reg voor om na ons uitsluitlike goeddink enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te wysig en/of te verwyder.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Besoeke laai inligting van die Webwerf af op hul eie risiko. TheSoftware gee geen waarborg dat sulke aflaaiers vry is van korrupte rekenaarkodes, insluitend, maar nie beperk tot, virusse en wurms.

INDIENVERGOEDING

U stem daarby in om TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en gelieerdes, en elk van hul onderskeie lede, amptenare, direkteure, werknemers, agente, medebrander(s) en/of ander vennote, te beskerm teen enige en alle eise, uitgawes (insluitend redelike prokureursfooie), skadevergoedings, eise, koste, eise en/of vonnisse wat ook al, ingedien deur ‘n derde party as gevolg van of voortspruit uit: (a) u gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of deelname aan enige kompetisie; (b) u oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) u skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is vir die voordeel van TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en/of gelieerdes, en elk van hul onderskeie amptenare, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiegevers, verskaffers en/of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite het die reg om hierdie bepalings direk teen u namens homself af te dwing.

DERDEPARTEIWWEBWERWE

Die webwerf mag skakels na en/of u verwys na ander internetwebwerwe en/of hulpbronne insluitend, maar nie beperk nie tot dié wat besit en bedryf word deur Derdepartyverskaffers. Omdat TheSoftware geen beheer het oor sulke derdepartywebwerwe en/of hulpbronne nie, erken en stem u hiermee in dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derdepartywebwerwe en/of hulpbronne nie. Verder, TheSoftware onderskryf nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheidsbeleid, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal by of beskikbaar vanaf sulke derdepartywebwerwe of hulpbronne nie, of vir enige skade en/of verlies wat daaruit voortspruit nie.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Use of the Website, and all comments, feedback, information, Registration Data and/or materials that you submit through or in association with the Website, is subject to our Privacy Policy. We reserve the right to use all information regarding your use of the Website, and any and all other personally identifiable information provided by you, in accordance with the terms of our Privacy Policy. To view our Privacy Policy, please Click Here.

Enige poging deur enige individu, al dan nie ‘n TheSoftware-kliënt, om die werking van die webwerf te beskadig, vernietig, tamper met, vandaliseer en/of andersins te verhinder, is ‘n oortreding van kriminele en siviele reg en TheSoftware sal met ywer alle remedies in hierdie verband najaag teenoor enige oortredende individu of entiteit tot die volle omvang wat deur die reg en billikheid toelaatbaar is.