Privacybeleid

Door op

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie gebruikt kan worden. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk Identificeerbare Informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers om informatie vragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservicevraag indienen, resume-informatie verstrekken voor mogelijkheden tot werkgelegenheid, of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u al dan niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw services van de software te sturen. Zonder enige instructies van u, kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende services en producten die worden aangeboden door de familie van bedrijven van de software, geautoriseerde agenten van de software en andere leveranciers van goederen en diensten waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën en technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. We presenteren dit niet als een

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch bepaalde generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw De gehoste website van de software, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software voor u kan hosten als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derde partijen die niet aan de Software gerelateerd zijn. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk op deze sites openbaar maakt en raadt aan dat u het privacybeleid van die sites die u bezoekt doorneemt.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, werkt de Software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de Software wordt verzonden) of vermeende illegale activiteiten van een gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om zijn eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, kan het zijn dat de Software verplicht is om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijk bekendmaking noodzakelijk of passend is om de Software te exploiteren; of om de rechten of eigendommen van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van zijn belangen in de Software en de Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de Software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt om de opvolger van de belangen van de Software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de Software is verzameld en onderhouden; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsdocument.