Декларация за поверителност

С кликването на “Продължи”, Вие ни давате разрешение да Ви изпращаме имейли относно нашите оферти. Ако решите, че не желаете да получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долната част на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки човек, посещаващ нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност осигурява уведомление за стандартите и условията, с които Софтуерът защитава поверителността на информацията, подавана от посетители на сайтове във Всемирната мрежа, притежание и управление на Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност дава уведомление за начините, по които събираме информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се промени от време на време, затова, моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Лична идентификационна информация:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за посетителите на своя уебсайт само когато подобна информация се предоставя доброволно, като например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят билет за обслужване на клиенти, предоставят информация от резюмета си за възможности за работа или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, като например при извършване на покупка, използване на кредитна карта за заплащане на услуги, изпращане на резюме или поискане на определени видове информация. Когато предоставите лична идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на конкретната ви заявка. В повечето случаи ще ви бъде предоставена възможност да изберете дали искате или не искате Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация за вашите услуги от Софтуера. Ако не получим указания от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуера, упълномощени агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има отношения и чиито предложения може да ви интересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Възможността за печалби зависи изцяло от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и положеното усилие. Ние не претендираме, че това е ”схема за бързо обогатяване” и не трябва да я разглеждате като такава.

Б. Не-лично идентифицируема (обща) информация:

Общо взето, софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общите информации не разкриват самоличността на посетителя. Те обикновено включват информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посещенията и посетените сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиентите и от уебсайта. Това постигаме чрез използването на определени технологии, включително “бисквитки” (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирана информация за услугите на софтуера). Софтуерът не комбинира информацията, събрана по този начин, с никаква самоличност-отдръсти информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получавате бисквитка и да откажете да я приемете.

С. Вашият софтуер с хостинг уебсайт, сървър, дъска за обяви, форум, сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате в обществено пространство, включително на всяка табла за съобщения, чат стая или уебсайтите, които The Software може да хоства за вас като част от услугите на The Software, е достъпна за всеки, който посещава това пространство. The Software не може да защити информацията, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на The Software съдържат връзки към сайтове, които принадлежат на трети страни, независими от The Software. The Software не може да защити информацията, която може да разкриете в тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Безспорно и в съответствие с приложимите закони, софтуерът напълно сътрудничи с държавни, местни и федерални органи при всяко разследване, свързано със съдържанието (включително лични или лични електронни комуникации, изпратени до софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всеки потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на собствените си права. За ограничените цели за постигане на такава сътрудничеств и мерки, в съответствие с приложимите закони, софтуерът може да бъде задължен да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид, за да задоволи всякакъв закон, регламент или искане на правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на софтуера; или за защита на правата или имуществото на софтуера или други лица. При свързване със потенциалната продажба или прехвърляне на всяко от своите интереси към софтуера и софтуера и други сайтове, принадлежащи на компанията, софтуерът запазва правото си да продава или прехвърля информацията ви (включително, но не само име, адресна информация и друга информация, която предоставяте на софтуера) на трети страни, които се специализират в продукти или услуги за комуникация; съгласява се да бъде правоприемник на софтуера по отношение на поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от софтуера; и се съгласява с задълженията в това политика.