Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na „Pokračovat“ nám udělujete souhlas s posíláním e-mailů ohledně našich nabídek. Pokud se rozhodnete již neobdržovat žádné e-maily, můžete se kdykoliv odhlásit na dně každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každé osoby, která navštíví naše webové stránky. Tato zásady ochrany osobních údajů poskytují upozornění na normy a podmínky, pod kterými Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky stránek na World Wide Webu, které jsou vlastněny a provozovány Softwarem, včetně Softwaru a Softwaru. Tato zásady ochrany osobních údajů poskytují upozornění na naše postupy sběru informací a způsoby, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, takže se pravidelně vraťte, abyste tuto informaci přezkoumali.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle získává konkrétní údaje o návštěvnících svých webových stránek pouze tehdy, když jsou takové informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci žádají o informace, nakupují nebo se přihlašují na služby, otevírají požadavek na podporu zákazníků, poskytují informace o životopise pro pracovní příležitosti nebo nám zasílají e-mail. Samozřejmě některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, jako je například při nákupu, použití platební karty k úhradě služeb, odeslání životopisu nebo požadování určitých typů informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwaru prostřednictvím jednoho z našich webů, budou použity k plnění vaší konkrétní žádosti. V většině případů budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby Software použil tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo v souladu se svým uvážením posílat vám bulletiny a další důležité informace o službách Softwaru. Pokud od vás neobdrží žádná pokyny, Software může použít informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností The Software, autorizovanými agenty společnosti The Software a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými spolupracuje Software a jejichž nabídky by mohly být pro vás zajímavé.

Příklady v těchto materiálech nesmí být brány jako slib nebo záruka výdělku. Možnosti výdělku jsou zcela závislé na osobě používající náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené na to. Nesdělujeme toto jako „program na zbohatnutí“ a ani byste to neměli tak chápat.

B. Neosobně identifikovatelné (Obecné) informace:

Obecně software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nerevelují identitu návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky softwaru. Software shromažďuje tyto informace za účelem určení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. K tomu používáme určité technologie, včetně „cookies“ (technologie, která může poskytnout návštěvníkovi přizpůsobené informace o službách softwaru). Software nespojuje informace shromážděné tímto způsobem s osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete si nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, když obdržíte soubor cookie, a můžete ho odmítnout.

C. Váš software hostovaný web, server, nástěnky, fórum, třetí strany stránky:

Informace, které zveřejňujete ve veřejném prostoru, včetně všech nástěnek, diskusních místností nebo webových stránek, které Software hostuje v rámci vašich služeb Softwaru, jsou dostupné všem, kteří navštíví toto místo. Software nemůže chránit žádné informace, které zveřejníte na těchto místech. Kromě toho webové stránky Softwaru obsahují odkazy na stránky, které patří třetím stranám, které nesouvisejí se Softwarem. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a Omezení:

Nepřihlédně ke výše uvedenému a v souladu s příslušnými zákony, Software plně spolupracuje s úředníky státních, místních a federálních orgánů při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených softwarem), nebo domnělými nelegálními aktivitami jakéhokoli uživatele služby, a přijímá opatření k zajištění svých vlastnických práv. Za účely takové spolupráce a opatření a v souladu s příslušnými zákony může být vyžadováno, aby Software prozradil osobně identifikovatelné informace. Kromě toho si Software může vyhrazovat právo monitorovat oblasti komunikace jakéhokoli druhu, aby splnil jakýkoli zákon, nařízení nebo žádost vlády; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku softwaru nebo jiných osob. V souvislosti s potenciální prodejem nebo převodem jakékoli svého zájmu o Software a Software a dalšími webovými stránkami vlastněnými společností si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezeně, jména, adresních informací a dalších informací, které jste softwaru poskytli) třetí straně, která se zaměřuje na komunikační produkty nebo služby, souhlasí být nástupcem zájmu softwaru ohledně údržby a ochrany informací shromážděných a udržovaných softwarem; a souhlasí se závazky tohoto prohlášení.