Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eneste skøn uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive opdateret på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen, før du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkårene og betingelserne i aftalen, der træder i kraft på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Websitet og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lovgivning. Websitet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til websitet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante ordreformularer kan du få, eller forsøge at få, visse produkter og/eller tjenester fra websitet. De produkter og/eller tjenester, der præsenteres på websitet, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af producenter eller distributører af sådanne genstande. TheSoftware repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne genstande er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at få produkter og/eller tjenester fra websitet eller for nogen tvist med produktsælgeren, distributøren og slutbrugerne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen krav i forbindelse med de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på websitet.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware præmier og andre belønninger i form af konkurrencer. Ved at give korrekte og præcise oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at få en chance for at vinde de præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne vist på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular fuldt ud. Du accepterer at give korrekte, præcise, opdaterede og fuldstændige oplysninger i konkurrencetilmeldingsdatabasen. TheSoftware har ret til at afvise enhver informationsdatabasering, hvor det fastslås, at: (i) du overtræder en del af aftalen; og/eller (ii) den konkurrencetilmeldingsdata, du har givet, er ufuldstændig, falsk, en kopi eller på anden måde uacceptabel. TheSoftware kan til enhver tid ændre registreringsdatakriterierne efter eget skøn.

LICENSE TILDELING

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i henhold til aftalen. Softwaren kan til enhver tid afbryde denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til personlig, ikke-kommerciel brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen informationssøgesystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompiler, demontere, omvendt ingeniør eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig eventuelle rettigheder, der ikke tydeligt er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktionalitet. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på Softwarens infrastruktur. Dit ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbart.

OPLYSTE RETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre emner relateret til websitet, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet i henhold til gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, omdeling, offentliggørelse eller salg af nogen del af websitet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra websitet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller andre former for skrabning eller dataudvinding med henblik på at oprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller via websitet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af oplysninger eller materiale på websitet eller ved hjælp af tjenesterne af TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen ret til sådanne oplysninger og/eller materialer. TheSoftware-navnet og logoet samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på websitet eller via tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brug af et varemærke uden den pågældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSTEDET ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til webstedet eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) på deres egen hjemmeside eller websted af nogen årsag. Derudover er det strengt forbudt at “framere” webstedet og/eller referere Uniform Resource Locator (“URL”) til webstedet i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet for at fjerne eller ophøre enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender herved, at du er ansvarlig for alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette enhver dokument, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVAR FRASKRIVELSE FOR SKADER FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for computerkoder, der kan beskadige, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

ØKONOMISK – SKADESFORBOLDNING

Du accepterer at holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber og hver af deres respektive medlemmer, direktører, ansatte, agenter , med-branders og/eller andre partnere skadesløse mod enhver reklamation, udgift (herunder rimelige advokatgebyrer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, som helst er fremsat af tredjemand som følge af eller opstået i: (a) din brug af hjemmesiden, tjenester, indhold og/eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) din krænkelse af andres rettigheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og enheder har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Websitet kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsleverandører. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsider og/eller ressourcer, erkender og accepterer du herved, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsider og/eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for eventuelle vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne tredjepartswebsider eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår herfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/VISITORINFORMATION

Brug af hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge al information om din brug af hjemmesiden og al anden personligt identificerbar information, som du giver os, i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, klik venligst her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er kunder hos TheSoftware eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, er en overtrædelse af straffeloven og civilretten, og TheSoftware vil aktivt forfølge alle foranstaltninger i denne henseende mod enhver krænkende person eller enhed i fuldt omfang af loven og retfærdigheden.