Όροι

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ σας και του Λογισμικού σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και αναιρεί όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιούμε την Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατόπιν δικής μας ευχέρειας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να ελέγχετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Συμφωνία που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για ενημερώσεις ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και/ή τις υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Επιλέγοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που προβάλλονται στον ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή τους διανομείς τρίτων προμηθευτών τέτοιων αντικειμένων. Το λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν ευθύνεται ούτε είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαμάχη με τον πωλητή, τον διανομέα και τους καταναλωτές τελικών χρηστών του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα ευθύνεται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιαδήποτε από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από-σε-καιρό-σε-καιρό, ο TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλα βραβεία μέσω των Διαγωνισμών. Παρέχοντας πραγματικές και ακριβείς πληροφορίες σε συνδυασμό με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής Διαγωνισμού και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμών που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε πραγματικά, ακριβή, ενημερωμένα και συνηθισμένα στοιχεία εγγραφής Διαγωνισμού. Ο TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίπτει οποιαδήποτε δεδομένα εγγραφής Διαγωνισμού κρίνει, εις την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας, και/ή (ii) τα δεδομένα εγγραφής Διαγωνισμού που παρασχέθηκαν είναι ατελή, απάτητα, διπλά ή αλλιώς απαράδεκτα. Ο TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των δεδομένων εγγραφής ανά πάσα στιγμή, εις την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και των σχετικών υλικών σύμφωνα με την Συμφωνία. Το Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Κανένα μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, μιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, πουλήσετε, τροποποιήσετε, αποδιασυναρμολογήσετε, εκτροπήσετε, αντιστροφής μηχανής ή μεταβιβάσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το Λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα δεν έχουν ρητά παραχωρηθεί στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε με τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβαρύνει υπερβολικά ή αδιαλείπτως την υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικές παραστάσεις, ο σχεδιασμός, η συλλογή, η μετάφραση σε μαγνητική μορφή, ο ψηφιακός μετατροπέας, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα πνευματικά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, πνευματικά κεκτημένα) δικαιώματα. Η αντιγραφή, η αναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή αναζήτησης ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, ενός συλλογής, ενός συμπλέγματος, μιας βάσης δεδομένων ή ενός καταλόγου χωρίς τη γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσία ή άλλο υλικό που προβλήθηκε μέσω του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από την TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση οποιουδήποτε δικαιώματος επί αυτών των πληροφοριών και/ή υλικού. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware, καθώς και όλα τα συναφή γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την απαιτούμενη έγγραφη άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη απαγορεύεται αυστηρά.

ΗΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΚΟ-ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ, «ΚΑΡΑΜΕΛΩΝΕΙΤΕ» ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί εκ των προτέρων από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερσυνδέσμους προς τον ιστότοπο ή τμήματα αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, επωνυμίας ή πνευματικών δικαιωμάτων) στον δικό τους ιστότοπο ή χώρο, για οποιονδήποτε λόγο. Παράλληλα, η «καραμέλωση» του ιστότοπου και/ή η αναφορά του Ομοιόμορφου Πόρου Εντοπιστή (URL) του ιστότοπου σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη μορφή πολυμέσων, χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware, απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικότερα να συνεργαστείτε με τον ιστότοπο για την αφαίρεση ή τον τερματισμό, αν αυτό είναι δυνατόν, κάθε περιεχόμενο ή δραστηριότητα τέτοιου είδους. Αναγνωρίζετε εδώ και το γεγονός ότι είστε υπεύθυνος για τυχόν ζημίες που συνδέονται με αυτές.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, με απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν παρέχει εγγύηση ότι τέτοιες λήψεις δεν περιέχουν καταστροφικούς κωδικούς υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε ιούς και τρομοκράτες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την TheSoftware, κάθε μητρική, θυγατρική και συνδεδεμένη εταιρεία τους, καθώς και κάθε μέλος, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, συμμετέχουσα εταιρεία και/ή άλλος συνεργάτης τους, απαλλάσσει από κάθε αξίωση και όλων των δαπανών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων εξόδων δικηγόρων), ζημιών, αγωγών, κόστων, απαιτήσεων και/ή κρίσεων οποιουδήποτε τρίτου, προκαλούμενο από ή προκυπτόντος από: (α) τη χρήση σας της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και/ή τη συμμετοχή σας σε οποιονδήποτε διαγωνισμό, (β) την παραβίαση της συμφωνίας· και/ή (γ) την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου έχουν ως όφελος της TheSoftware, κάθε μητρικής, θυγατρικής και/ή συνδεδεμένης εταιρείας τους, καθώς και των αξιωματούχων, διευθυντών, μελών, υπαλλήλων, πρακτόρων, μετόχων, αδειοδόχων, προμηθευτών και/ή δικηγόρων τους. Κάθε από αυτά τα άτομα και εταιρείες έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν και να επιβάλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας για λογαριασμό τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕHΤΏΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να σας ανατρέπει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτους Παρόχους. Δεδομένου ότι ο Λογισμικός δεν έχει έλεγχο επί αυτών των ιστοσελίδων τρίτων και/ή πόρων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Λογισμικός δεν είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων τρίτων και/ή πόρων. Επιπλέον, ο Λογισμικός δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται ή αποζημιώνεται για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά που είναι διαθέσιμα από αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του ιστότοπου και όλων των σχολίων, ανατροφοδοτήσεων, πληροφοριών, δεδομένων εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας του ιστότοπου και οποιαδήποτε άλλη προσωποποιήσιμη πληροφορία που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλώ Κάντε Κλικ Εδώ.

Κάθε προσπάθεια από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτης της TheSoftware, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρεμπόδιση, βανδαλισμό και/ή οποιαδήποτε άλλη επεμβολή στη λειτουργία του ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διεκδικήσει με επιμέλεια κάθε μέσο για την προστασία τους βάσει της νομικής κάθε προσβαλλόμενου ατόμου ή νομικά πρόσωπου, στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο και την ευθεία δικαιοσύνη.