Feltételek

MEGÁLLAPODÁS HATÓKÖRE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Elfogadod a Megállapodásban meghatározott feltételeket és előírásokat a Weboldal használata tekintetében. A Megállapodás kizárólagos és egyetlen megállapodást képez közted és a Szoftver között a Weboldal használatával kapcsolatosan, és felülír minden korábbi vagy egyidejű szerződést, képviseletet, jótállást és/vagy megértést a Weboldallal kapcsolatban. Időről időre az egyedüli belátásunk szerint módosíthatjuk a Megállapodást, előzetes értesítés nélkül. A legfrissebb Megállapodás el lesz helyezve a Weboldalon, és meg kell vizsgálnod a Megállapodást a Weboldal használata előtt. A Weboldal és/vagy Szolgáltatások további használatával elfogadod, hogy eleget teszel az akkor hatályos Megállapodásban foglalt minden feltételnek és előírásnak. Ezért rendszeresen ellenőrizd ezt az oldalt az aktualizálások és/vagy változtatások tekintetében.

ELVÁRÁSOK

A weboldal és a szolgáltatások csak azoknak az egyéneknek elérhetőek, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket köthetnek a vonatkozó jogszabályok értelmében. A weboldal és a szolgáltatások nem szántak olyan személyek számára, akik nem betöltötték a tizennyolc (18) éves kort. Ha még nem töltötted be a tizennyolc (18) évet, nincs jogosultságod a weboldal és/vagy a szolgáltatások használatára vagy hozzáférésre.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Eladói szolgáltatások

A megfelelő vásárlási megbízást kitöltve bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet be, vagy megpróbálhat megszerezni a weboldalról. A weboldalon bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásai közvetlenül a harmadik fél szolgáltató gyártóitól vagy forgalmazóitól származhatnak. A szoftver nem képviseli vagy garantálja, hogy az ilyen termékek leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és elfogadja, hogy a szoftver nem vállal felelősséget, semmiféle módon, az Ön képtelenségéért a weboldalról történő termékek és/vagy szolgáltatások beszerzésére, vagy bármilyen vitaért a termék eladójával, forgalmazójával és végfelhasználó fogyasztóval. Ön megérti és elfogadja, hogy a szoftver nem felel Önnek vagy bármely harmadik félnek semmilyen igényért az weboldalon kínált termékek és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware nyereményeket és más díjakat kínál Versenyek útján. Az adott verseny regisztrációs űrlapjában valós és pontos adatok megadásával, valamint a minden egyes versenyre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzat elfogadásával tehetsz arra, hogy a versenyeken keresztül elnyerd a kínált nyereményeket. A webhelyen szereplő Versenyekbe való belépéshez először teljes mértékben ki kell töltened az adott jelentkezési űrlapot. A versenyre történő regisztrációkor kötelezed magad arra, hogy valós, pontos, jelenlegi és teljes versenyre vonatkozó adatokat szolgáltatsz. A TheSoftware jogosult visszautasítani bármilyen versenyre vonatkozó adatot, amennyiben a TheSoftware egyedüli és kizárólagos döntése alapján megállapítja, hogy: (i) megszeged a Szerződés bármely részletét; és/vagy (ii) a szolgáltatott versenyre vonatkozó adatok hiányosak, hamisak, duplikálódnak vagy egyébként elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor megváltoztathatja az Regisztrációs adatok kritériumait, kizárólagos belátása szerint.

LICENCMEGJELENTÉS

A webhely felhasználójaként önt nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott licencvel látjuk el a webhelyhez, a tartalomhoz és a kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférést és használatot a Megállapodás értelmében. A szoftver bármikor leállíthatja ezt a licencet bármilyen okból. A webhelyet és a tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes és nem kereskedelmi célra. A webhely, a tartalom, a versenyek és / vagy a szolgáltatások semmilyen formában nem másolhatók vagy illeszthetők be semmilyen információkereső rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus. Nem használhatja, másolhatja, szimulálhatja, klónozhatja, bérelheti, bérbe adhatja, eladhatja, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszedheti, visszafordítja a webhelyet, a tartalmat, a versenyeket és / vagy a szolgáltatásokat, vagy annak bármely részét. A szoftver fenntartja azokat a jogokat, amelyeket nem helyeztek kilátásba a Megállapodásban. Nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarhatja vagy megpróbálja megzavarni a webhely megfelelő működését. Nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek aránytalanul nagy terhet rónak a Szoftver infrastruktúrájára. A webhely használatához, a tartalmakhoz, a versenyekhez és / vagy a szolgáltatásokhoz való jog nem átruházható.

JOGTULAJDON

A tartalom, szervezet, grafika, tervezés, összeállítás, mágneses fordítás, digitális átalakítás, szoftverek, szolgáltatások és más kérdések, amelyek a weboldalhoz, tartalomhoz, versenyekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, védettek az érvényes szerzői jogok, védjegyek és más jogok (beleértve, de nem kizárólagosan az iparjogvédelemmel kapcsolatos jogok) alatt. A weboldal, a tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások bármely részének másolása, újragondolása, közzététele vagy eladása Ön által szigorúan tilos. A weboldal tartalmából, versenyekből és/vagy szolgáltatásokból történő rendszeres adatgyűjtés automatizált eszközökkel vagy más adatgyűjtési módszerekkel, a cél az írásos engedély nélküli adatgyűjtés, valamint adatbázis vagy könyvtár összeállításának létrehozása közvetlenül vagy közvetve tilos. A weboldalon, a tartalmon, a versenyeken és/vagy a szolgáltatásokon megtekinthető tartalmak, dokumentumok, szoftverek, szolgáltatások és más anyagok tulajdonjogát nem szerezheti meg. Az információk vagy anyagok weboldalon történő vagy a szolgáltatásokon keresztüli közzététele a TheSoftware részéről nem jelenti azt, hogy lemond bármely jogról az ilyen információk és/vagy anyagok tekintetében. A TheSoftware név és logó, és minden kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatásnév a TheSoftware védjegyei. Az összes többi védjegy, amely a weboldalon vagy a szolgáltatásokon keresztül megjelenik, a megfelelő tulajdonos tulajdona. Bármely védjegy használata az érintett tulajdonosának írásbeli kifejezett engedélye nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HYPERLINKELÉS, CO-BRANDING, „FRAMING” ÉS/VAGY A WEBHEZ VALÓ HOVATKOZÁS MEGKORLÁTOZOTT

Hacsak a TheSoftware kifejezetten nem engedélyezi, senki sem helyezhet el hiperlinket vagy annak részét (beleértve, de nem kizárólagosan a logókat, védjegyeket, márkaneveket vagy szerzői jogi anyagokat) saját weboldalán vagy webhelyén bármilyen okból. Továbbá a „framing”-nek, és/vagy az Egyenlő Eredményeket Nyújtó Hivatkozási Hely Elérési Helyének („URL”) a kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiában való előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélküli hivatkozásának a TheSoftware részéről szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezel abba, hogy együttműködj a Webhellyel annak tartalmának vagy tevékenységének eltávolítása vagy megszüntetése érdekében, amennyiben szükséges. Elismered, hogy ezzel kapcsolatosan felelősséget vállalsz minden károkozásért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Felhatalmazást fenntartjuk magunknak arra, hogy egyedüli belátásunk szerint szerkesszük vagy töröljük a weboldalon megjelenő dokumentumokat, információkat vagy más tartalmat.

FELELŐSSÉGELHATÁROLÁS LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT

A látogatók saját felelősségükre töltik le az információt a weboldalról. A szoftver semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy ezek a letöltések szabadok a számítógépet károsító kódoktól, többek között vírusoktól és férgektől.

A kártalanítás

Elvállalja, hogy kártalanítja és fenntartja TheSoftware-t, valamennyi szülőjét, leányvállalatait és leányvállalatait, valamint valamennyi tagság, tisztviselő, igazgató, alkalmazott, ügynök, közös márkázó és/vagy egyéb partnerét, bármilyen és bármilyen követeléssel és/vagy ítélettel szemben, amit bármilyen harmadik fél bármilyen okból vagy bármilyen okból tett, ideértve (a) a webhely, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármilyen versenybe történő belépés kullanatáásával (b) a megállapodás megsértése; és/vagy (c) a másik egyének és/vagy vállalatok jogainak megsértése. Ebben a bekezdésben foglalt rendelkezések TheSoftware, valamennyi szülője, leányvállalata és/vagy leányvállalata, valamint valamennyi tisztviselője, igazgatója, tagja, alkalmazottja, ügynöke, tulajdonosa, engedélyezője, szállítója és/vagy ügyvédje javára szolgálnak. Ezeknek az egyéneknek és vállalatoknak kifejezetten joga van ezeket a rendelkezéseket közvetlenül Önnek saját nevében érvényesíteni és végrehajtani.

HARMADIK FELEK WEBSITEJAI

A Webhely linkeket biztosít és/vagy más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra irányít Önt, ideértve, de nem kizárólagosan a harmadik felek által tulajdonolt és üzemeltetett webhelyeket. Mivel a Szoftvernek nincs ellenőrzése az ilyen harmadik felek webhelyei és/vagy erőforrásai felett, ezért Ön itt közli és elfogadja, hogy a Szoftver nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá, a Szoftver nem támogatja és nem felelős vagy felelőssé tehető semmilyen feltételért és feltételekért, adatvédelmi irányelvekért, tartalomért, reklámért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy más anyagokért az ilyen harmadik fél webhelyein vagy erőforrásaiban, vagy abból származó károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A webhely használata és az összes megjegyzés, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag, amit a webhelyen keresztül vagy a webhellyel kapcsolatban benyújtasz, az adatvédelmi szabályzatunknak van alávetve. Fenntartjuk a jogot a webhely használatával kapcsolatos információk és bármilyen személyes azonosításra alkalmas információ felhasználására az adatvédelmi szabályzatunk értelmében. Az adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez kattints ide.

Bármilyen egyéni kísérlet, legyen TheSoftware ügyfél vagy sem, hogy kárt okozzon, elpusztítson, befolyásolja, vandalizálja vagy bármilyen módon zavarja a webhely működését, bűncselekménynek és polgári jogszabálysértésnek minősül, és a TheSoftware teljes mértékben érvényesíti a jogorvoslatot ezzel kapcsolatban minden jogellenes személy vagy jogi személy ellen a jog által lehetővé tett legteljesebb mértékben és az igazságosság érdekében.