Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen angående din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og Programvaren vedrørende din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser angående nettsiden. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste Avtalen vil bli publisert på nettsiden, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettsiden. Ved å fortsette å bruke nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkår og betingelser som er fastsatt i Avtalen som gjelder på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre relevante bestillingsskjemaer kan du få, eller forsøke å få, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som vises på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av produsentene eller distributørene av tredjepartsleverandører. Programvaren gir ingen garantier for at beskrivelsene av slike produkter er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å få produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for eventuelle tvister med produktets selger, distributør og sluttbrukerforbrukere. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringpremier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å oppgi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med aktuell registreringsskjema for konkurransen, og ved å godta de offisielle reglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å ha sjansen til å vinne promoteringpremier tilbudt gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som vises på nettsiden, må du først fullstendig fylle ut det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du godtar å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige konkurranseregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise enhver konkurranseregistreringsdata der det, etter TheSoftwares ene og alene skjønn, blir fastslått at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseregistreringsdataene du oppga er ufullstendige, forfalskede, dupliserte eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdataene etter eget skjønn.

LISENSGIVING

Som bruker av nettstedet blir du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende material i henhold til avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettstedet og innholdet på en datamaskin for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i noen informasjonsgjenfinningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie ut, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere ingeniør eller overføre nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen del av det. Programvaren forbeholder seg enhver rett som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den riktige funksjonen av nettstedet. Du kan ikke ta noen handling som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

IMMATERIELLE EIERRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, sammenstillingen, magnetisk oversettingen, digital konverteringen, programvaren, tjenestene og andre saker relatert til nettstedet, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet i henhold til gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter) rettigheter. Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noen del av nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved bruk av automatiserte midler eller noen annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke opphavsrett til innholdet, dokumentet, programvaren, tjenestene eller annet materiale som vises på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Offentliggjøring av informasjon eller materiell på nettstedet, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke et frafall av noen rettighet til slik informasjon og/eller materiell. TheSoftware-navnet og logoen, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller gjennom tjenestene, er eiendommen til deres respektive eiere. Bruken av et hvilket som helst varemerke uten skriftlig samtykke fra aktuell eier er strengt forbudt.

HYPERKOBLENDE TIL NETTSTEDET, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERERING TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det er uttrykkelig godkjent av TheSoftware, kan ingen lenke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres nettsted eller webarena av noen grunn. Videre er ‘framing’ av nettstedet og/eller referering til nettadressen (URL) til nettstedet i en kommersiell eller ikke-kommersiell sammenheng uten forutgående, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller stoppe, etter behov, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er erstatningsansvarlig for alle skader knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTELSE OG ENDRING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette ethvert dokument, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på egen risiko. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende datasystemer, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, ledere, direktører, ansatte, agenter, medmerke-brukere og/eller andre partnere, skadesløse mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer av hvilken som helst art, fremsatt av en tredjepart som skyldes eller oppstår som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelsen i en konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av en annens rettigheter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive ledere, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensinnehavere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse personene og enhetene har rett til å håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på vegne av seg selv.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan tilby lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Siden TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNERKLÆRING/BESØKSINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materialer som du sender inn gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt våre personvernregler. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden og all annen identifiserbar informasjon som du gir, i samsvar med vilkårene i vår personvernregler. For å se vår personvernregler, vennligst klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er en TheSoftware-kunde eller ikke, å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettstedet, er en kriminell og sivil lovbrudd og TheSoftware vil nøye forfølge alle rettsmidler i denne forbindelse mot enhver som forsettlig bryter loven, til det fulleste tillatte iht. loven og rettferdighet.