Privacybeleid

Door te klikken op ‘Doorgaan’, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van iedere individuele bezoeker van onze websites. Dit privacy statement biedt informatie over de normen en voorwaarden waarbinnen De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers van websites op het internet die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Dit privacy statement biedt informatie over onze informatieverzamelingspraktijken en hoe uw informatie mogelijk gebruikt kan worden. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt doorgaans specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, producten aanschaffen of zich inschrijven voor diensten, een klantondersteuningsvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie te sturen over uw software-diensten. Zonder instructies van u kan de software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de softwarefamilie van bedrijven, geautoriseerde agenten van de software en andere aanbieders van goederen en diensten waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienen van geld hangt volledig af van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij pretenderen dit niet als een ‘word snel rijk’-schema, en dat moet u ook niet zo zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van klantenservice en websitebehoeften. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw De gehoste website van de software, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op elk bulletinboard, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw services van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die van derden zijn en niets met de Software te maken hebben. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de software volledig samen met overheidsinstanties op staats-, lokaal- en federaal niveau bij elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onrechtmatige activiteiten van een gebruiker van de service, en treft redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan van de software worden verlangd dat zij informatie verstrekt die persoonlijk identificeerbaar is. Daarnaast kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek te voldoen; als dergelijke bekendmaking nodig is of passend is om de software te laten werken; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de software verzamelde en bewaarde informatie; en instemt met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.