Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, korzystając z opcji w stopce każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze witryny. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o standardach i warunkach, na podstawie których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających witryny w Sieci Światowej, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji i sposobach ich wykorzystania. Ta polityka może ulegać zmianom, dlatego proszę regularnie sprawdzać te informacje.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających swoją stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia klienta, dostarczają informacji o życiorysie w celu zatrudnienia, lub wysyłają nam wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają od Ciebie podania nam informacji, np. gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do opłacania usług, przesyłasz CV lub żądasz określonych rodzajów informacji. Gdy udostępniasz dane osobowe oprogramowaniu za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one używane do realizacji Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby oprogramowanie używało tych informacji w celach dodatkowych. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług oprogramowania. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie żadnych instrukcji, oprogramowanie może używać informacji, które nam przekazujesz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm oprogramowania, autoryzowanych agentów oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi oprogramowanie ma relacje i których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady zawarte w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy w całości od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładanego wysiłku. Nie przedstawiamy tego jako „schemat zdobywania bogactwa”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieidentyfikujące osobowo (ogólne):

W ogólności oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o przypisanym do komputera adresie internetowym, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Dokonujemy tego za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia, która może być używana do dostarczania odwiedzającemu dostosowanych informacji o usługach oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zbieranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymujesz ciasteczko, i odmówić jego akceptacji.

C. Twoja witryna hostowana na oprogramowaniu, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, w pokoju czatowym lub na stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie jako część usług Oprogramowania, są dostępne dla każdej osoby, która odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich niepowiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z polityką prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie stron.

D. Wyjątki i Ograniczenia:

Bez względu na powyższe i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie współpracuje w pełni z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach wszelkich dochodzeń dotyczących treści (w tym prywatnych wiadomości elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomo nielegalnych działań dowolnego użytkownika Usługi oraz podejmuje rozsądne działania w celu ochrony swoich praw własności. W celu realizacji tego rodzaju współpracy i działań oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację osoby. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju, aby spełnić wymogi prawne, przepisy lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie w celu zapewnienia działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z ewentualną sprzedażą lub transferem jakiejkolwiek części swojego interesu w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych witrynach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub transferu Twoich informacji (w tym, ale nie ograniczając się do nazwy, adresu i innych informacji podanych Oprogramowaniu) do podmiotu trzeciego, który specjalizuje się w produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez Oprogramowanie; oraz zgadza się na zobowiązania wynikające z niniejszego oświadczenia polityki.