Termeni

DOMENIUL DE APLICARE ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile enumerate în Acord cu privire la utilizarea site-ului web. Acordul constituie întregul și unicul acord dintre dumneavoastră și Software-ul cu privire la utilizarea site-ului web și înlocuiește toate acordurile anterioare sau concomitente, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile cu privire la site-ul web. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără nicio notificare specifică către dumneavoastră. Cel mai recent Acord va fi afișat pe site-ul web, și ar trebui să-l revizuiți înainte de a utiliza site-ul web. Prin continuarea utilizării site-ului web și/sau a serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, cu efect la momentul respectiv. Prin urmare, ar trebui să verificați regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și serviciile sunt disponibile numai persoanelor care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legea aplicabilă. Website-ul și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa website-ul și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii furnizor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține, sau încerca să obțineți, anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. Software-ul nu garantează că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali de produse. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de nicio terță parte pentru nicio cerere legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

Ocazional, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul Concursurilor. Prin furnizarea informațiilor adevărate și exacte în legătură cu formularul de înscriere pentru Concursul respectiv și prin acceptarea Regulamentului Oficial al fiecărui Concurs, puteți participa pentru a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare Concurs. Pentru a participa la Concursurile prezente pe Website, trebuie să completați în întregime formularul de înscriere corespunzător. Sunteți de acord să furnizați date de înscriere la Concurs adevărate, precise, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înscriere la Concurs în cazul în care se constată, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înscriere la Concurs furnizate de dvs. sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau inacceptabile în alt fel. TheSoftware poate schimba criteriile de date de înscriere în orice moment, în discreția sa exclusivă.

LICENȚĂ ACORDATĂ

În calitate de utilizator al Site-ului, vi se acordă o licență neexclusivă, neretransferabilă, revocabilă și limitată pentru accesarea și utilizarea Site-ului, conținutului și materialului asociat în conformitate cu Acordul. TheSoftware poate încheia această licență în orice moment din orice motiv. Puteți utiliza Site-ul și conținutul pe un singur computer pentru utilizarea personală și noncomercială. Nicio parte a Site-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, închiria, vinde, modifica, decompila, dezambla, dezvolta în sens invers sau transfera Site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. TheSoftware își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interferați cu funcționarea corectă a Site-ului. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care impune o povară nerezonabilă sau disproporționat de mare infrastructurii TheSoftware. Dreptul dumneavoastră de a utiliza Site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURILE PROPIETARE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte chestiuni legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extracția sistematică a materialului de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de scraping sau extragere de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau directoare fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra conținutului, documentelor, software-ului, serviciilor sau altor materiale vizualizate pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii. Publicarea de informații sau materiale pe Website sau prin intermediul Serviciilor de către TheSoftware nu constituie o renunțare la niciun drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele asociate, pictogramele și numele serviciilor, sunt mărci înregistrate ale TheSoftware. Toate celelalte mărci înregistrate care apar pe Website sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Utilizarea oricărei mărci fără consimțământul scris expres al proprietarului este strict interzisă.

INTERZIS HYPERLINKAREA LA WEBSITE, CO-BRANDING, „FRAME” ȘI / SAU REFERIREA LA WEBSITE

Cu excepția cazului în care este expres autorizat de TheSoftware, nimeni nu poate face hyperlinkarea către Website, sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logouri, mărci înregistrate, branding sau materiale protejate de drepturi de autor), către propriul lor website sau spațiu web, din orice motiv. În plus, „încadrarea” (framing-ul) Website-ului și / sau referirea la Uniform Resource Locator („URL”-ul) Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial, fără aprobarea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord în mod expres să cooperați cu Website-ul pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi răspunzător pentru eventualele daune asociate cu aceasta.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice document, informație sau alt conținut care apare pe Website.

DISCLAIMER PENTRU DAUNE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. TheSoftware nu oferă nicio garanție că astfel de descărcări sunt fără coduri de corupție ale calculatorului, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții, subsidiarele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, partenerii/co-branders și alte persoane, fără vinovăție, de orice și toate cererile, cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, solicitările și/sau hotărârile oricarei terțe părți, care apar datorită utilizării dvs. a Site-ului, Serviciilor, Conținutului și/sau participării la orice concurs; (b) încălcarea de către dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea de către dvs. a drepturilor altui individ și/sau entitate. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecărui părinte, subsidiarelor și/sau afiliaților lor, precum și fiecăruia dintre ofițeri, directori, membri, angajați, agenți, acționari, licențiatori, furnizori și/sau avocați. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să afirme și să aplice direct aceste prevederi împotriva dvs., în nume propriu.

SITEURI PĂRȚI TERȚE

Site-ul poate furniza link-uri către și/sau te poate îndruma către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de Furnizori din partea a treia. Deoarece TheSoftware nu controlează astfel de site-uri web și/sau resurse din partea a treia, tu recunoști și ți exprimi acordul că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse din partea a treia. Mai mult, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru nicio termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse, nici pentru orice daune și/sau pierderi care decurg de acolo.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea site-ului web, precum și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea dvs. a site-ului web, precum și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare a oricărei persoane, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a dăuna, distruge, manipula, vandaliza și/sau interferea în orice alt fel cu funcționarea site-ului este o încălcare a legii penale și civile și TheSoftware va urmări cu diligență orice și toate soluții legale în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități care săvârșesc respectivele acțiuni interzise, în măsura cea mai permisibilă de lege și de echitate.