Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA DOGOVORA

Strinjate se s pogoji in določili, navedenimi v Dogovoru v zvezi z vašo uporabo spletne strani. Dogovor predstavlja celoten in edini dogovor med vami in Programsko opremo v zvezi z vašo uporabo spletne strani in nadomešča vse prejšnje ali istočasne sporazume, izjave, jamstva in/ali dogovore v zvezi s spletno stranjo. Lahko spremenimo Dogovor po lastni presoji, brez posebnega obvestila vam. Najnovejši Dogovor bo objavljen na spletni strani in pred uporabo spletne strani je treba pregledati Dogovor. S svojo nadaljnjo uporabo spletne strani in/ali storitev se strinjate s vsemi pogoji in določili, navedenimi v Dogovoru, ki veljajo v tistem času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

POTREBE

Spletno mesto in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklepajo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletno mesto in storitve niso namenjene uporabi posameznikom, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletnega mesta in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve ponudnika

Z izpolnitvijo ustrezne naročilnice lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, predstavljene na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo tretje osebe – proizvajalci ali distributerji teh izdelkov. TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da so opisi teh izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odgovoren na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za morebiten spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki izdelkov. Razumete in se strinjate, da vam TheSoftware ne bo odgovoren ali odgovoren tretji osebi za kakršen koli zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki se ponujajo na spletni strani.

NAGRADNI TEKMI

TheSoftware občasno ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko nagradnih tekem. Z zagotavljanjem pravilnih in točnih informacij v povezavi s prijavno vlogo za ustrezno nagradno igro ter s strinjanjem s Pravili uradne nagradne igre, ki veljajo za vsako posamezno nagradno igro, se lahko prijavite za možnost, da osvojite promocijske nagrade, ki se ponujajo preko vsake posamezne nagradne igre. Za sodelovanje v nagradnih igrah, predstavljenih na spletnem mestu, morate najprej v celoti izpolniti ustrezno prijavno vlogo. Strinjate se, da boste zagotovili pravilne, točne, trenutne in celovite podatke o prijavi za nagradno igro. TheSoftware si pridržuje pravico zavrniti kakršnekoli podatke o prijavi za nagradno igro, če se ugotovi, da: (i) kršite katerikoli del Sporazuma; in/ali (ii) podatki o prijavi za nagradno igro, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali na kakršenkoli drug način nesprejemljivi. TheSoftware si lahko kadarkoli v svoji izključni presoji spremeni kriteirje podatkov o prijavi.

DOVOLJENJE ZA LICENCIRANJE

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga prekine to licenco. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno in nekomercialno uporabo. Nobenega dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni dovoljeno reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v katerikoli sistem za pridobivanje informacij s pomočjo elektronike ali mehanike. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, inženirirati ali prenašati spletno stran, vsebino, tekmovanja in/ali storitve ali kateri koli del teh elementov. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki jih dogovor izrecno ne dodeljuje. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motila ali poskušala motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejemati nobenih ukrepov, ki bi našemu infrastrukturnemu omrežju povzročili nepošteno ali nesorazmerno veliko obremenitev. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNIŠKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestavljanje, prevajanje v magnetni obliki, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z Družbeno mrežo, Vsebino, Tekmovanji in Storitvami na spletni strani, so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi pravicami (vključno z intelektualno lastnino). Prepovedano je kopiranje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, Vsebine, Tekmovanj in/ali Storitev s strani vas. Sistemska pridobitev materiala s spletne strani, Vsebine, Tekmovanj in/ali Storitev s pomočjo avtomatiziranih sredstev ali drugega načina izsekovanja ali izvlečenja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja zbirke, sestavljanja, baze podatkov ali direktorija brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je strogo prepovedana. Ne pridobivate lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitve ali drugega gradiva, ki je videno na spletni strani, Vsebini, Tekmovanjih in/ali Storitvah. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali s pomočjo Storitev s strani podjetja TheSoftware ne predstavlja odstopanja od upravičenja do teh informacij in/ali gradiva. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsa povezana grafika, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali s pomočjo Storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez ustrezne pisne privolitve lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVA NA SPLETNO STRAN, SOMARKETING, “VGRAJEVANJE” IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN SO PREPOVEDANI

Razen če ni izrecno pooblaščeno s strani TheSoftware, noben ni upravičen hipervezati na spletno stran ali njen del (vključno z logotipi, blagovnimi znamkami, označevanjem ali avtorskimi materiali) na svojo spletno stran ali spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano ”vgrajevanje” spletne strani in/ali sklic na enotni označevalnik vira (”URL”) spletne strani v kakršnem koli komercialnem ali nekomercialnem mediju brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware. Strinjate se, da boste sodelovali s spletno stranjo, da odstranite ali prenehate ustrezne vsebine ali dejavnosti. Priznavate, da boste odgovorni za vse škode, povezane s tem.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMEMBA

V primeru lastne presoje si pridržujemo pravico do urejanja in/ali brisanja dokumentov, informacij ali druge vsebine na spletni strani.

OPOZORILO ZA ŠKODO, KI JE POSLEDICA PRENOSA

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. TheSoftware ne jamči, da so takšni prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

ODPOROČILO

Strinjate se, da boste nadomestili in zavarovali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih podjetij ter vsakega njihovega člana, uradnika, direktorja, zaposlenega, agenta, so-ustanovitelja in/ali druge partnerje, nedolžne v zvezi z vsemi zahtevki, stroški (vključno s primernimi stroški odvetnikov), škodami, tožbami, stroški, zahtevami in/ali sodbami katere koli tretje osebe, ki so posledica ali izhajajo iz: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in/ali vstopa v kateri koli natečaj; (b) vašega kršenja sporazuma; in/ali (c) vaše kršitve pravic drugega posameznika in/ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih podjetij ter vsakega njihovega uradnika, direktorja, člana, zaposlenega, agenta, delničarja, licencorja, dobavitelja in/ali odvetnika. Vsaka od teh posameznikov in entitet ima pravico neposredno uveljavljati te določbe proti vam v svojem imenu.

SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Spletno mesto lahko ponuja povezave na druge spletne strani in/ali vas napoti na druge internetne vire, vključno, vendar ne izključno, na tiste, ki so v lasti in upravljanju tretjih ponudnikov. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren za nobene pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanja, storitev, izdelkov in/ali drugega gradiva na takšnih spletnih straneh ali virih, niti za morebitno škodo in/ali izgube, ki izhaja iz tega.

IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani in vsi komentarji, povratne informacije, informacije o registraciji in/ali gradiva, ki jih oddate prek spletne strani ali v povezavi z njo, so podvrženi naši izjavi o varovanju zasebnosti. Pridržujemo si pravico, da uporabimo vse informacije glede vaše uporabe spletne strani ter vse druge osebno prepoznavne informacije, ki ste nam jih posredovali, v skladu s pogoji naše izjave o varovanju zasebnosti. Če želite si ogledati našo izjavo o varovanju zasebnosti, kliknite tukaj.

Vsak poskus katerekoli osebe, ne glede na to, ali gre za stranko TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, pohabil in/ali kako drugače motil delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava ter TheSoftware bo dosledno uveljavljal vsa pravna sredstva proti vsaki kršiteljski osebi ali subjektu v največji možni meri, dovoljeni z zakonom in v pravičnosti.