Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden till dig om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot några fler e-postmeddelanden kan du alltid välja att avstå när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Detta sekretessuttalande ger information om de normer och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten hos information som besöks av besökare på webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Detta sekretessuttalande ger information om vår informationsinsamling och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så vänligen kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, som när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, lämnar in CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, som när du gör en köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss typ av information. När du tillhandahåller personligt identifierbar information till programvaran genom en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla ditt specifika önskemål. I de flesta fall får du möjlighet att välja om du vill att programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att skicka ut bulletiner och annan viktig information om dina programvarutjänster. Om vi inte får några instruktioner från dig kan programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvaruföretagets familj av företag, programvarans auktoriserade agenter och andra leverantörer av varor och tjänster som programvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti om inkomster. Inkomstpotentialen är helt beroende av personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ner. Vi försöker inte marknadsföra detta som ett “bli-rik-snabbt-schema”, och du bör inte heller se det på det sättet.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare och de besökta sidorna på programvaran. Programvaran samlar in denna information i syfte att bestämma behoven för kundservice och webbplatsen. Vi använder vissa tekniker, inklusive ‘cookies’ (en teknik som kan användas för att ge besökaren anpassad information om programvarutjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personidentifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir notifierad när du tar emot en cookie, och du kan avvisa den.

C. Din Webbplats för den innehållsbaserade programvaran, servern, anslagstavlorna, forumet, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar i en offentlig plats, inklusive på något anslagstavla, chatt-rum eller webbplatsen Programvaran kan erbjuda dig som en del av dina Programvarutjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Programvaran kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller Programvarans webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte har något att göra med Programvaran. Programvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa webbplatser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Förutom ovanstående och i enlighet med gällande lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som skickas till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter från någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderättigheter. För de begränsade ändamålen att åstadkomma sådant samarbete och sådana åtgärder samt i enlighet med tillämpliga lagar kan programvaran vara skyldig att röja personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att uppfylla någon lag, reglering eller myndighetsbegäran; om sådan röjning är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda programvarans eller andras rättigheter eller egendom. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av sina intressen i programvaran samt programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adressinformation och annan information du har lämnat till programvaran) till en tredje part som inriktar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller -tjänster; samtycker till att vara programvarans efterträdare med avseende på upprätthållande och skydd av information som samlas in och underhålls av programvaran; och samtycker till skyldigheterna i denna policy.