Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till de villkor och bestämmelser som anges i Avtalet angående din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och programvaran avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, föreställningar, garantier och/eller förståelse avseende webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan i vårt eget gottfinnande, utan specifik avisering till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som finns i Avtalet och som gäller vid den tidpunkten. Du bör därför regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Hemsidan och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå rättsligt bindande avtal enligt tillämplig lag. Hemsidan och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under 18 år. Om du är under 18 år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till hemsidan och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderformulär kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan ha beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörernas tillverkare eller distributörer av sådana föremål. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana föremål är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för eventuell tvist med säljaren, distributören och slutanvändarkonsumenterna av produkten. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för något anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware priser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sann och korrekt information i samband med relevant tävlingsregistreringsformulär och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de priser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingarna som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i det relevanta anmälningsformuläret fullständigt. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och komplett Tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsdata där det bestäms, enligt TheSoftwares ensam och exklusiv bedömning, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) tävlingsregistreringsdatan som du har lämnat är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra Registreringsdatakriterierna efter eget gottfinnande.

LICENSGRANT

Som användare av webbplatsen har du beviljats en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, härma, klonera, hyra ut, sälja, ändra, dekompilera, demontera, återkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som påför en oskälig eller orimligt stor belastning på Programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala konverteringen, programvaran, tjänsterna och andra ärenden som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omdistribuering, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa direkt eller indirekt en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätten till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som du ser på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Att publicera information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, från TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla associerade grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är egendom som tillhör sina respektive ägare. Användning av något varumärke utan den tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjudet.

ATT LÄNKA TILL WEBBPLATSEN, SAMVERKAN, “INRAMNING” OCH/ELLER REFERERING TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware får ingen länka till Webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkning eller upphovsrättsskyddat material), på sin egen webbplats eller webbplatsplats av någon anledning. Vidare är det strikt förbjudet att “inrama” Webbplatsen och/eller referera till den Uniform Resource Locator (“URL”) för Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du är särskilt överens med Webbplatsen att samarbeta om att ta bort eller upphöra med, enligt vad som är tillämpligt, sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du medger härmed att du ska vara ansvarig för alla skador som är förknippade därmed.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller ta bort dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSBEFRIELSE FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du godkänner att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och/eller andra parter, ofarliga från och mot alla anspråk, utgifter (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar av vilket slag som helst, som framförs av en tredje part till följd av eller som uppstår från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller din deltagande i något tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din överträdelse av någon annan individs och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i denna paragraf är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig i sitt eget namn.

TREDJE PARTI WEBBSIDOR

Webbplatsen kan erbjuda länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och godkänner du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder inte TheSoftware, och ansvarar inte för, några villkor och bestämmelser, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTEGRITETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och all feedback, information, registreringsuppgifter och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Varje försök av en individ, oavsett om det är en TheSoftware kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör ett brott mot kriminell och civil lag och TheSoftware kommer att aktivt vidta alla tillgängliga rättsliga åtgärder mot sådana överträdare eller organisationer i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag och rättvisa.