Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞİKLİKLERİ

Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin Anlaşma’da belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz. Anlaşma, Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili size ve Yazılım’a yönelik tek ve tam anlaşmadır ve Web Sitesi ile ilgili önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları ortadan kaldırır. Biz, Anlaşmayı zaman zaman kendi takdirimize göre, size özel bir bildirim olmaksızın değiştirebiliriz. En son Anlaşma Web Sitesi’nde yayınlanacak ve Web Sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı incelemeniz gerekmektedir. Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin sürekli kullanımıyla, o zaman etkili olan Anlaşmanın tüm şartlarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Website ve Hizmetler, ilgili yasa altında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bireyler için kullanılabilir. Website ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Website ve/veya Hizmetlere kullanma ve/veya erişme izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Tedarikçi Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürünler ve/veya hizmetler elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, bu öğelerin Üçüncü Taraf Tedarikçi üreticileri veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, böyle öğelerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmetler elde etme veya ürün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisiyle herhangi bir anlaşmazlık nedeniyle TheSoftware’un hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’un Web sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmetle ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir iddiaya karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunmaktadır. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili gerçek ve doğru bilgileri sağlayarak ve her bir Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her bir Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Websitedeki Yarışmalara katılmak için önce ilgili giriş formunu tamamlamanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verilerini sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, yalnızca TheSoftware’in tek ve münhasır takdirine dayanarak, herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir: (i) Sözleşmenin herhangi bir bölümüne uymamaktasınız; ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verisi eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemezdir. TheSoftware, kayıt veri kriterlerini tek taraflı takdirine bağlı olarak her zaman değiştirebilir.

LİSANS VERİMİ

Website’nin bir kullanıcısı olarak, Anlaşma hükümlerine uygun olarak, Website’ye, İçeriğe ve ilişkili materyallere erişim sağlamak ve kullanmak için devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans alırsınız. Yazılım, bu lisansı herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda sona erdirebilir. Kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için Website’yi ve İçeriği bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Website’nin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı hiçbir biçimde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi erişim sistemine, elektronik veya mekanik olarak dahil edilemez. Website’yi, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, çoğaltamaz, kiralamaz, kiraya veremez, satabilir, değiştirebilir, dekompilasyon, ayıklayamaz, tersine mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşmada açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklar. Herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanarak Website’nin düzgün çalışmasını engellemeye veya engellemeye çalışamazsınız. TheSoftware’in altyapısına aşırı veya orantısız derecede büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Website’yi, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

MÜLKİ HAKLAR

İçerik, organizasyon, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve Website, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerle ilgili diğer konular, ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülki (bunlarla sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet) haklarına tabiidir. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden malzemelerin otomatik araçlarla veya herhangi bir diğer kazıma veya veri çıkarma yöntemiyle sistematik bir şekilde geri alınması, doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak amacıyla yazılı izin almadan TheSoftware’dan yasaktır. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler üzerinden görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyallerin mülkiyet haklarını elde etmezsiniz. TheSoftware tarafından Website üzerine veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal gönderme, TheSoftware’in söz konusu bilgi ve/veya materyale ilişkin herhangi bir haktan feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları TheSoftware’in ticari markalarıdır. Website veya Hizmetler aracılığıyla görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygulanabilir sahibinin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSITEYE BAĞLANTI VERME, ORTAK MARKALAMA, “FRAMING” VE/VEYA WEBSİTEYE BAŞVURMA YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmediği sürece, hiç kimse, websitelerine veya web mekanlarına (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakları içeren bölümler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Websiteye bağlantı yapamaz. Devamında, TheSoftware’nin önceden, açıkça ve yazılı izni olmaksızın Websitenin “framing” yapılması ve/veya Websitenin Uniform Resource Locator (”URL”) nin ticari veya ticari olmayan herhangi bir medyada başvurulması kesinlikle yasaktır. Bu tür içeriği veya etkinliği kaldırmak veya sona erdirmek için Websit ile iş birliği yapmayı kabul etmektesiniz. Buna dayanarak, bu ile ilgili herhangi bir zarardan sorumlu olacağınızı beyan edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞİKLİK

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği tamamen kendi takdirimize bağlı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN REDDİ BEYANI

Ziyaretçiler, web sitesinden bilgi indirmeyi kendi riskleriyle yaparlar. Yazılım, bu tür indirmelerin virüs ve solucanlar da dahil olmak üzere bozulmuş bilgisayar kodlarından arındırılmış olmasına dair hiçbir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware’yı, her bir ebeveyn, yan şirket ve bağlı kuruluşunu ve bu kişilerin, yönetim kurulu üyelerini, çalışanlarını, ajanlarını, vb ortaklarını, (a) Web sitesini, Hizmetleri, İçeriği ve/veya herhangi bir Konteste girişinizi; (b) Sözleşmeyi ihlalinizi; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya kuruluşun haklarını ihlalinizi bildiren herhangi bir üçüncü tarafın talep, masraf (makul avukatlık ücretleri dahil), zararlar, dava durumları, maliyetler, talepler ve/veya her türlü karara karşı korumak üzere tazmin edileceğinizi kabul edersiniz. Bu paragraftaki hükümler TheSoftware, her bir ebeveyn, yan şirket ve/veya bağlı kuruluş için olup, ayrı ayrı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, ajanlar, hissedarlar, yetkilendiriciler, tedarikçiler ve/veya avukatları tarafından doğrudan size karşı bu hükümleri ileri sürme ve uygulama hakkı bulunmaktadır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ

Website, Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenler de dahil olmak üzere diğer internet sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü şahıs web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde herhangi bir kontrol sahibi olmadığından, bu nedenle TheSoftware’ın bu tür üçüncü şahıs web siteleri ve/veya kaynakların mevcudiyeti ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan etmektesiniz. Ayrıca, TheSoftware, bu üçüncü şahıs web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan veya oradan elde edilebilen herhangi bir kullanım koşullarını, gizlilik politikalarını, içerikleri, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve sorumlu tutulamaz veya sorumlu değildir ve/veya kaynaklar nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarar ve/veya kayıptan da sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web sitesinin kullanımı, ve tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyalleri, Web sitesi ile ilişkili olarak veya üzerinden gönderdiğiniz takdirde, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesini kullanımınızla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan herhangi başka kişisel bilgiyi gizlilik politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik politikamızı görüntülemek için, lütfen Buraya Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun olmasın, herhangi bir bireyin Web Sitesi’nin işleyişine zarar verme, yok etme, müdahale etme, vandalizm yapma ve/veya başka şekillerde müdahale etme girişimi, suç ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, yasal olarak mümkün olan en kapsamlı şekilde bu tür bir ihlale karşı herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı tüm çözümleri titizlikle takip edecektir.