Termini

SKOPJU U MODIFICIRANJU UGOVORA

Ispunjavate uvjete i odredbe navedene u Ugovoru u vezi s vašim korištenjem web stranice. Ugovor predstavlja potpuni i jedini sporazum između vas i The Software u vezi s vašim korištenjem web stranice i zamjenjuje sve prethodne ili suvremene sporazume, predstavljanja, jamstva i/ili razumijevanja u vezi s web stranicom. Možemo izmijeniti Ugovor povremeno prema našem vlastitom nahođenju, bez posebnog obavještavanja vas. Najnoviji Ugovor bit će objavljen na web stranici, a trebali biste pregledati Ugovor prije nego što koristite web stranicu. Nastavkom korištenja web stranice i/ili usluga, ovime pristajete poštivati sve uvjete i odredbe sadržane u Ugovoru koji su na snazi u tom trenutku. Stoga, redovito provjeravajte ovu stranicu za ažuriranja i/ili promjene.

REĊQWIZITI

Is-Sit Elettroniku u s-Servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jiddependu fuq kontraċċuni legali skont il-liġi vigenti. Is-Sit Elettroniku u s-Servizzi ma jintużawx għall-użu ta’ individwi taħt it-tlettax (18) sena. Jekk int taħt it-tlettax (18) sena, m’għandekx permess biex tuża u/jew taċċessa is-Sit Elettroniku u/jew is-Servizzi.

DESCRIZZJONI TAL-SERVIZZI

Servizzi tal-Mbieg

Billi tlesti l-formola ta’ ordni tal-kauf applikabbli, tista’ tkun tkun tistenna, jew tippurra, xi prodotti jew servizzi speċifiċi mill-websajt. Il-prodotti u/jew is-servizzi mogħtija fuq il-websajt jistgħu jkollhom deskrijazzjonijiet li huma ppreżentati direttament minn manifatturi jew distributori terzi tal-prodotti diġà msejħa. Il-Software ma jippreżenta lejnijiet jew jwarrabx li d-deskrijazzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma korretti jew kompluti. Tifhem u tikkonċorda li l-Software mhix responsabbli jew kawwżati biżżejjed min-natura kollha għall-inkapaċità tiegħek tkun tistenna prodotti u/jew servizzi mill-websajt jew għal xi diskussjoni mad-distributur, il-biegħ fis-salib jew il-konsumaturi tal-utenti finali tal-prodott. Tifhem u tikkonċorda li l-Software mhix responsabbli lejn lilek jew għal xi terza parte għal xi dmand fi konoxxjoni ma’ xi wħud mill-prodotti u/jew servizzi offruti fuq il-websajt.

KOMPETIZZJONIJIET

Minwaqt għal oħra, TheSoftware joffri premji promozzjonali u oħrajn b’mod kontestwali. Billi tagħti informazzjoni veritiera u rigoruza fil-konnessjoni mal-formola tad-daħla għal kwalunkwe kontest prievi u tagħmel miżura li tqabbad marbuta ma’ Ix-xogħol Uffiċjali tal-Kompetizzjonijiet applikabbli għal kwalunkwe kontest, tista’ tidħol biex tirbaħ il-premji promozzjonali meħtieġa permezz tal-kompetizzjonijiet kollha. Biex tidħol fil-Kompetizzjonijiet li huma aġġornati fis-Sit, għandek iżżid interpretazzjoni sinifikanta għall-formola tal-daħla applikabbli. Int toħloq ftit, esatta, kurrenti u kompluta taħdit tad-Dati tal-Registrazzjoni tal-Kompetizzjoni. TheSoftware għandu d-dritt li jimmaħżen kull Dati tal-Registrazzjoni tal-Kompetizzjoni fejn jintuża, fil-għerf użu esklussiv tal-Software, li: (i) inti qiegħed fi ksur tqabbad mill-koopjerazzjoni; u / jew (ii) Ix-xogħol tal-kompetizzjoni Dati flimkien li għamilt huma inkompluta, fraudolenti, doppja jew inkonċepibbli. TheSoftware tista’ tibdel kriterji tad-Dati tal-Registrazzjoni f’kwalunkwe ħin, fil-diskret tal-Software wahda.

LIĊENZA GRANT

Bħala utent tal-websajt, inti tinsab misjuġa għal-liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, riċevibbli u li limitata biex taċċessa u tuża l-websajt, il-Kontenut u l-material associjat skont l-Akkord. Is-Software jista’ ttemm din il-liċenzja fi kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni. Inti tista’ tuża l-websajt u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux kummerċjali. Ebda parti mill-websajt, il-Kontenut, il-Kontesti u/jew il-Servizzi ma jistax ikun riprodott f’xi forma jew inkorporat f’xi sistema ta’ irċevuta ta’ informazzjoni, elettronika jew mekanika. M’għandekx tuża, tikkopja, tħabbat, klonja, kirja, kirjiet, bixbet, modifika, dekompilja, disassambla, jiġbed milwaħħqien l-websajt, il-Kontenut, il-Kontesti u/jew il-Servizzi jew xi parti minnhom. Is-Software iħallik il-ħakkiem biex iżomm kwalunkwe drittijiet mhux esplicitament mġarrna fid-Dikjarazzjoni. M’għandekx tuża l-ebda apparat, softwer jew rutina biex tinterferi jew tipprova tinterferi mal-operat ta’ xogħol Dikjarazzjoni Mallikonizzata. M’għandekx tieħu azzjoni li tkun qed tagħti ħsieb mhux raġonevoli jew ta’ kariga kbira b’disproporzjonata fuq l-infrastruttura ta’ TheSoftware. Id-dritt tiegħek biex tuża l-websajt, il-Kontenut, il-Kontesti u/jew il-Servizzi mhix trasferibbli.

DIRITTI PROPRIETARI

Il contenuto, l’organizzazione, la grafica, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito web, al Contenuto, ai Concorsi e ai Servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi registrati e altre proprietà (compresi, ma non limitati a, diritti di proprietà intellettuale). La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita, da parte tua, di qualsiasi parte del Sito web, del Contenuto, dei Concorsi e/o dei Servizi è strettamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal Sito web, dal Contenuto, dai Concorsi e/o dai Servizi mediante mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su qualsiasi contenuto, documento, software, servizi o altri materiali visualizzati sul Sito web, sul Contenuto, sui Concorsi e/o sui Servizi. La pubblicazione di informazioni o materiale sul Sito web o mediante i Servizi, da parte di TheSoftware, non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutti i relativi grafici, icone e nomi di servizio, sono marchi di TheSoftware. Tutti gli altri marchi presenti sul Sito web o mediante i Servizi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto del proprietario pertinente è strettamente vietato.

MARA IL-LI NKJA MAR-RETI FIL-WEBSITE, IL-KOBBRANDJNG, “FRAMING” U/REFERENZJAR FIL-WEBSITE HI PROJBITA

Biex tkun awtorizzat minn TheSoftware, l-ebda persuna mhijiex tista’ tagħmel link mal-Website, jew parti minnha (inklużi, izda mhux limitat għal, logoti, marki, kowtati jew materjali ta’ kopjatur), fir-website tagħhom għal xi skop. Aktar, ”framing” tal-Website jew referenza tal-Uniform Resource Locator (”URL”) tal-Website f’xi media kommersjali jew mhux kommersjali b’xejn il-permess preċedenti, esplicitu u skritt tal-TheSoftware hi strettament pjegat. Inti espressament tħalliwa tikkoperaw mal-Website biex tneħħi jew tieħu tmiem, skond il-applikazzjoni, kull kontenut jew attività ta’ dan it-tip. Inti ma’r-rispett tiegħek hi, għalhekk ikkonferma li tkun responsabbli għall-ebda danni assoċjat magħha.

TIGWED, ĦASEB U MODIFIKA

Nirriservaw id-dritt tagħna fid-deċiżjoni unika tagħna li neditaw u/jgħattu xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut oħrajn li jidħlu fil-Website.

DISKLUSSJONI GĦALL-Qabża NEĦSIEB DONWLOADS

Is-sit torganizza infurmazzjoni biex tinqasam minnu u jitterminali lin-nies qed jagħżlu jagħmlu download bl-ispiża tagħhom. Softwer tagħhom ma jagħżelx x’taqsam minn download b’xejn ta’ kodiċi korrutti bħal virusi u worms, iżda ma jikkummerċjawx b’dan.

INDENNIZZAZZJONI

Inti taccetta li tindennizza u tieħu TheSoftware, kull waħda mill-ġenituri tagħha, sussidjarji u affiljati tagħha, u kull waħda mill-membri rispettivi tagħhom, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, kontra-marġin u partneri l-oħrajn, ħassart minn ebda pretieħniedja u kull pretensjoni, spizji (inklużi onorarji ragunabbli tal-avukat), danni, jitwemmu, spisi, tlaħħih u/jew deċiżjonijiet xejriet, mħalltin minn għadd ieħor tiegħi minħabba jew li jirriżultaw minn: (a) l-użu tiegħek tal-Websajt, is-Servizzi, il-Kontenut u/jew l-parteċipazzjoni fi kontest ta ‘kwalunkwe tip; (b) il-framment tiegħek tal-Akkord; u/jew (c) l-vjolazzjoni tal-ħakkiem ta ‘individwu ieħor u/jew entità. Il-proviżjonijiet ta ‘din il-paragrafu huma għar-rabta ta ‘TheSoftware, kull waħda mill-ġenituri tagħhom, sussidjarji u/jew affiljati, u kull waħda mill-uffiċjali rispettivi, diretturi, membri, impjegati, aġenti, azzjonisti, fauxjonisti, fornituri u/jew avukati. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jiddikjara u jimplimentaw dan il-proviżjonijiet direttament kontra inti f’isemhom.

WEBSITES TERZI

Il Sito Web potrebbe fornire collegamenti a e/o indirizzarti verso altri siti web e/o risorse internet, incluso, ma non solo, quelli di terze parti. Dal momento che Il Software non ha alcun controllo su tali siti web e/o risorse di terze parti, tu riconosci e accetti che Il Software non è responsabile della disponibilità di tali siti web e/o risorse. Inoltre, Il Software non avalla, e non è responsabile o responsabile per, qualsiasi termine e condizione, politica sulla privacy, contenuto, pubblicità, servizi, prodotti e/o altri materiali presenti o disponibili su tali siti web o risorse di terze parti, o per eventuali danni e/o perdite derivanti da essi.

POLITIKA TA’ PRIVATEZZA/INFORMAZZJON TAL-VIŻITATUR

L-Użu tal-Website, u kull komment, feedback, informazzjoni, Dati ta’ Irreġistrazzjoni u/materjal li tissottometti permezz tal-Website jew fl-assocjazzjoni mal-Website, huwa suġġett għall-Politika tal-Privatezza tagħna. Jirriżervaw id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu li tagħmel tal-Website, u kwalunkwe informazzjoni personali identifikabbli oħra li toħroġ minn int, skont it-termini tal-Politika tal-Privatezza tagħna. Biex tara Politika tal-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kwalunkwe tentattiva minn xi individwu, mhux mhux klijent ta ‘TheSoftware, biex jidħkel, jħalli, jiggverra, jħallew, u/jew ieħor jinteraġixxi mal-operazzjoni ta’ l-Website, huwa trasgressjoni tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se tiġi impunjata bid-diligenza kollha kull remez u remedies fuq din il-punt kontra kwalunkwe individwu jew entità kontra l-istess estensjoni permessibbli skont il-liġi u l-għażla tajba.