Liên hệ chúng tôi

Cần trợ giúp với Quantum ESpace? Hãy tin tưởng vào đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc Điện thoại theo sự thuận tiện của bạn.

Xin lưu ý rằng đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chuyên về cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chung cho Quantum ESpace, cùng với việc giải quyết các yêu cầu liên quan đến phiên bản Quantum ESpace xây dựng của chúng tôi.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hoạt động giao dịch của bạn, chúng tôi khuyến nghị liên hệ với một trong những môi giới thực hiện của chúng tôi. Nếu bạn chưa kết hợp với một trong những môi giới được khuyến nghị của chúng tôi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp bạn kết nối.

Hãy Nói Chuyện

Đội của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, UTC+8.

Dù bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay muốn tìm hiểu thêm về hệ thống giao dịch của chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn để tối đa hóa trải nghiệm của bạn với Quantum ESpace.

*Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch như được quy định trong Chính sách bảo mật trang web.