Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email về các ưu đãi của chúng tôi cho bạn. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể từ chối bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết tại cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân truy cập vào các trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư của thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào các trang web trên World Wide Web do Phần mềm sở hữu và điều hành, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về các phương pháp thu thập thông tin của chúng tôi và cách thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận thông tin cụ thể về các khách truy cập trang web của nó khi chỉ khi các thông tin này được cung cấp tự nguyện, ví dụ như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở phiếu truy vấn hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm, hoặc gửi cho chúng tôi email. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ sơ yếu lý lịch của mình hoặc yêu cầu những loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Phần mềm thông qua một trong các trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để thực hiện yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được cung cấp cơ hội để chọn xem liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyết định của nó, gửi cho bạn các thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ Phần mềm của bạn. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung khác mà Gia đình công ty Phần mềm của The Software, đại lý ủy quyền của The Software và những nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà The Software có mối quan hệ và có sản phẩm có thể thu hút sự quan tâm của bạn.

Các ví dụ trong tài liệu này không được coi là một cam kết hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực đã bỏ ra. Chúng tôi không tuyên bố đây là một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên coi nó như vậy.

B. Thông tin không đặc hiệu (Chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất khách truy cập và các trang web của Phần mềm. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích giới hạn để xác định dịch vụ chăm sóc khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin phù hợp với dịch vụ Phần mềm). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web chứa phần mềm của bạn, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web Bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm của bạn, sẽ có sẵn cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin bạn tiết lộ ở những địa điểm này. Ngoài ra, các trang web của Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và khuyến nghị bạn xem xét tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Bất chấp những điều trước đó và tuân thủ theo luật pháp hiện hành, Phần mềm sẽ hợp tác đầy đủ với các quan chức của các cơ quan nhà nước, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm cả các thông tin cá nhân hoặc riêng tư được truyền qua các cuộc trò chuyện điện tử với Phần mềm) hoặc hoạt động bất hợp pháp được cho là của bất kỳ người dùng dịch vụ nào, và sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Để đạt được mục đích hạn chế đó và tuân thủ theo luật pháp hiện hành, Phần mềm có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân có thể xác định. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định theo dõi các khu vực truyền thông bất kỳ để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu chính phủ nào; nếu tiết lộ đó là cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao tiềm năng của bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm giữ quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho Phần mềm) cho bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ liên lạc; đồng ý trở thành người kế vị của Phần mềm liên quan đến việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.